Pengguna baru

selamat! anda mendapatkan pengguna kedua! maukah anda mengangkatmya sebagai admin?